Homilie okolicznościowe
Homilia do dorosłych

Miłość względem ubogich (20 X)

20/10/16 ks. Jan Augustynowicz
Święty Jan Kanty zasłynął jako profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i opiekun ubogich. Jego życie charakteryzują słowa antyfony na wejście: „Miłosierdzie człowieka zwraca się ku bliźniemu”. Chrześcijanin jest obrazem Boga, jeśli pełni dzieła miłosierdzia. Święty Jan Kanty urodził się w Kętach 23 czerwca 1390 roku.