Homilie okolicznościowe
Homilia do dorosłych

Naśladowanie Chrystusa (14 IX)

14/09/16 Olaf Szczypiński
Tradycja mówi, że święto Podwyższenia Krzyża Świętego związane jest z obchodami pamiątki odnalezienia przez św. Helenę, matkę cesarza Konstantyna I Wielkiego, relikwii krzyża (326 r.) oraz poświęceniem dwóch bazylik w Jerozolimie (335 r.). W 614 r., po blisko trzech wiekach, pogański król perski najechał Jerozolimę i splądrował wszystkie kościoły i klasztory. Wówczas również zabrano relikwię krzyża. Z jej powrotem na Kalwarię związana jest legenda, która daje pewne wskazówki do zrozumienia, nie tylko tajemnicy dzisiejszego święta, lecz także znaczenia odkupienia przez śmierć krzyżową.