Homilie okolicznościowe
Homilia do dorosłych

Różaniec odmawiajmy nie tylko w październiku (7 X)

07/10/16 ks. Jan Augustynowicz
Sułtan Selim II zapragnął opanować całą Europę i wprowadzić islam. Ówczesny papież, św. Pius V, zagorzały czciciel Matki Bożej, ze łzami w oczach zaczął zanosić żarliwe modlitwy do Maryi, powierzając jej swoją troskę podczas odmawiania różańca. Niespodziewanie doznał wizji. Zdawało mu się, że znalazł się na miejscu bitwy pod Lepanto. Zobaczył olbrzymie floty, przygotowujące się do starcia. Nad nimi ujrzał Maryję, która patrzyła na niego spokojnym wzrokiem. Nieoczekiwana zmiana wiatru uniemożliwiła manewry muzułmanom, a sprzyjała flocie chrześcijańskiej. Udało się powstrzymać inwazję Turków na Europę. Zwycięstwo było ogromne.