Homilie okolicznościowe
Homilia do dorosłych

Świadkowie miłosierdzia (22 X)

22/10/16 o. Marcin Wrzos OMI
38 lat temu, 16 października 1978 r., ludzie zgromadzeni na placu św. Piotra w Rzymie oczekiwali nowego papieża. Papieża z Włoch. Nie do pomyślenia było, że mógł być to ktoś z innego kraju, a już w ogóle „zza żelaznej kurtyny”, czyli jednego z państw komunistycznych. Po ogłoszeniu imienia i nazwiska: Karol Wojtyła nastała cisza, a zaraz potem rozległy się oklaski. Po chwili wypowiedział słowa, które stały się programem jego pontyfikatu: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi…, nie lękajcie się Chrystusa”.