Homilie okolicznościowe
Homilia do dorosłych

Znak męki i śmierci Zbawiciela ludzkości (14 IX)

14/09/16 ks. Jan Augustynowicz
Przyzwyczajeni do obecności krzyża w naszych kościołach i mieszkaniach, rzadko stawiamy sobie zasadnicze pytanie, dlaczego chrześcijanie czczą przedmiot użyty do tego, by zabić ich Mistrza i Pana...