Pierwszy piątek
Homilia do dzieci

Wierność chrześcijańskim zasadom

02/09/16
Dobra Nowina o zbawieniu dotyczy wszystkich. Adresatem jest więc każdy z nas. Od chwili chrztu idziemy za Panem. Czynimy to codziennie, nieprzerwanie, nie tylko słowem ale przede wszystkim czynem. Na każdym kroku dajemy świadectwo Chrystusowi. Własnym przykładem pociągamy innych. I tak właśnie powinno być.