Pierwszy piątek
Homilia do dorosłych

Wymagania

02/09/16
Ponieważ wczoraj rozpoczął się rok szkolny, to zastosujmy język uczniowski i powiedzmy sobie szczerze, że niezwykle wymagających nauczycieli mieli faryzeusze. Żaden z ich uczniów nie „prześlizgnął się” do następnej klasy! Nikt z nich nie otrzymał dobrej oceny „na piękne oczy”. Co więcej! Wymagano od nich postów i nieustannej modlitwy. No cóż, skoro ktoś chciał być faryzeuszem, czyli nauczycielem dla wierzących Izraelczyków, musiał przejść taką szkołę. Nie było rady! Ale nie tylko faryzeusze mieli tak ostrych nauczycieli.