OD REDAKCJI

Pochwalony bądź, Panie mój

01/07/17 ks. Maciej K. Kubiak
W pierwszych zdaniach, opublikowanej 24 maja 2015 roku encykliki Laudato si’ papież Franciszek pisał: „Laudato si’, mi’ Signore – Pochwalony bądź, Panie mój, śpiewał Święty Franciszek z Asyżu. W tej pięknej pieśni przypomniał, że nasz wspólny dom jest jak siostra, z którą dzielimy istnienie, i jak piękna matka, biorąca nas w ramiona: «Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę naszą, matkę ziemię, która nas żywi i chowa, wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami i trawami».

Ta siostra protestuje z powodu zła, jakie jej wyrządzamy nieodpowiedzialnym wykorzystywaniem i rabunkową eksploatacją dóbr, które Bóg w niej umieścił. Dorastaliśmy myśląc, że jesteśmy jej właścicielami i rządcami uprawnionymi do jej ograbienia. Przemoc, jaka istnieje w ludzkich sercach zranionych grzechem, wyraża się również w objawach choroby, jaką dostrzegamy w glebie, wodzie, powietrzu i w istotach żywych. Z tego względu wśród najbardziej zaniedbanych i źle traktowanych znajduje się nasza uciskana i zdewastowana ziemia, która «jęczy i wzdycha w bólach rodzenia» (Rz 8,22). Zapominamy, że my sami jesteśmy z prochu ziemi (por. Rdz 2,7). Nasze własne ciało zbudowane jest z pierwiastków naszej planety, jej powietrze pozwala nam oddychać, a jej woda ożywia nas i odnawia” (LS 1-2).

Przed nami dwa wakacyjne miesiące – lipiec i sierpień – czas, w którym więcej będzie okazji do bezpośredniego kontaktu z ziemią – naszą siostrą i matką, która nas żywi i chowa, wydaje owoce, kwiaty, trawy. To również dobry czas na to, aby chwalić Pana wraz z całą ziemią i dziękować Mu za wspólny dom, który jest Jego dziełem. Wszystko to po to, abyśmy nie zapominali, że sami jesteśmy z prochu ziemi, że jest ona darem Bożym dla nas – abyśmy nie zapominali… Dlatego właśnie, „Biblioteka Kaznodziejska” na wakacyjne miesiące – podobnie jak 30 lat temu w odpowiedzi na apel Towarzystwa Ochrony nad Zwierzętami, poparty przez ówczesnego Prymasa Polski – proponuje refleksję nad wciąż aktualnymi zagadnieniami ekologicznymi i przypomina fragmenty szkiców homilii i katechez z 1988 roku. Wykorzystajmy i w ten sposób wakacyjne miesiące, abyśmy nie zapominali…

Wakacje to piękny i radosny czas. Nie da się jednak ukryć, że przeminą szybko i nadejdzie kolejny rok szkolny z nowymi wyzwaniami dla naszych wspólnot parafialnych. Wraz z naszym wydawcą, spółką Święty Wojciech Dom Medialny przygotowujemy pomoce duszpasterskie na rok szkolny 2017/2018, wśród których już teraz warto podkreślić całoroczny projekt dla duszpasterstwa dzieci „Niedziela z Owieczką”, który jest kontynuacją naszej tegorocznej propozycji (obrazki z Owieczką Magdą dla dzieci na wszystkie niedziele roku szkolnego od września do czerwca – odtąd już na prośbę wielu Księży – z kuponem, który dzieci mogą odciąć i zostawić w parafii po mszy świętej lub w szkole na katechezie oraz szkice homilii, drukowane w naszym czasopiśmie). Więcej informacji o naszych pomocach duszpasterskich można znaleźć w specjalnie przygotowanym folderze oraz na stronach internetowych „Biblioteki Kaznodziejskiej” oraz spółki Święty Wojciech Dom Medialny. Mamy nadzieję, że proponowane pomoce ułatwią duszpasterzom pracę w parafii. Uprzejmie prosimy o wszelkie uwagi i sugestie na ten temat.

***

Ze smutkiem informujemy, że w ostatnich miesiącach straciliśmy dwóch Autorów związanych od lat z „Biblioteką Kaznodziejską”. 18 marca 2017 roku zmarł, w 74 roku życia i 48 roku kapłaństwa, ks. Kazimierz Siemieński, proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grzybnie k. Brodnicy, a 4 maja 2017 roku Pan Bóg wezwał do siebie, w 58 roku życia i w 29 roku kapłaństwa, ks. Jana Augustyno-wicza, proboszcza parafii św. Jana Chrzciciela w Rębowie k. Wyszogrodu. Dziękując Bogu za ich udział w tworzeniu naszego czasopisma, polecamy obu naszych zmarłych Autorów Bożemu miłosierdziu. Niech odpoczywają w pokoju!

Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.