13 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Co jest najważniejsze?

22/06/17 Lidia Lasota
Zobaczcie mam tu na ilustracji rodziców z dziećmi. Pan Jezus w pierwszym zdaniu Ewangelii powiedział, że: „Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien”. Czy to oznacza, że Pan Jezus nie każe dzieciom kochać rodziców, a rodzicom dzieci? Nie. Pan Jezus nic podobnego nie mówi. On mówi tylko, że najbardziej na świecie mamy kochać Pana Boga.