13 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Letni wagon

22/06/17 ks. Maciej Szczepaniak
Dziś Chrystus też daje nam bardzo proste wskazania, które mogą przynieść radość. Zatrzymajmy się nad jednym z nich: „Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody”. Słowa te mówią najpierw o apostolstwie uczniów Chrystusa. Podanie kubka wody w klimacie Palestyny nie należy do gestów najdrobniejszych, staje się tu synonimem przyjęcia proroka-apostoła, określanego mianem „jednego z najmniejszych”.