13 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Radykalizm codziennego umierania i zmartwychwstania

22/06/17 ks. Jacek Zjawin
Co oznacza „brać swój krzyż” i iść za Jezusem? Krzyż to cierpienie spowodowane przez grzechy innych ludzi. Także rodziców i dzieci. Brać swój krzyż to znaczy zaakceptować swoją rzeczywistość, relacje w jakich jestem, swoją historię, rodzinę w której się wychowałem, ludzi których mam wokół siebie. Zaakceptować i zmagać się o większą miłość.