13 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe

22/06/17
Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż Mnie…
Radykalizm w każdej postaci, również ten ewangeliczny, nie jest właściwie rozumiany i tym samym oceniany. Niektórzy uważają, że takie skrajne zachowania prowadzą do wypaczenia etyki, pewnych norm życia wspólnotowego i społecznego. Zresztą, samo określenie „radykał” jest pejoratywne.
Trzeba uporządkować wartości, uczucia. „To uporządkowanie we wszelkiej miłości jest niezbędne. Kochaj po Bogu ojca, matkę, kochaj dzieci. Kiedy zaś przyjdzie taka konieczność, że miłość rodziców i dzieci jest stawiana naprzeciw Bożej miłości, a nie może być jedna i druga zachowana, wtedy nienawiść do swoich bliskich jest miłością ku Bogu” (św. Hieronim). Powyższe słowa ojca Kościoła też muszą być odpowiednio zinterpretowane, gdyż nie będą zrozumiane, jeśli akcent pada na nienawiść do bliskich.
W homilii wyjaśniamy sens ewangelicznego radykalizmu.
 
„Idźcie i głoście”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.