14 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Objawienie Boże dla prostaczków

09/07/17 ks. Adam Kalbarczyk
Zamysł modlitwy Jezusa doskonale zrozumiał św. Paweł, który wyrzekł się nawet swojego wykształcenia, by nie znać nikogo innego, jak tylko Jezusa Chrystusa i trwać w Jego miłości. Dlatego w Pierwszym Liście do Koryntian napisał: „Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć” (1 Kor 1,27).