14 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

09/07/17 Anna Lipczyńska
(...) Postawienie „prostaczków” na przeciwległym biegunie w stosunku do mądrych i roztropnych zupełnie mi się nie zgadza. Prawda, że trudne te dzisiejsze czytania? I do tego jeszcze na samym końcu zapewnienie Pana Jezusa: słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie… Proszę wybaczyć, że pozwolę sobie zadać pytanie dzisiejszemu kaznodziei: Czy ksiądz w to wierzy? Mocno i bez zastrzeżeń?