14 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Znajdziesz ukojenie

09/07/17 ks. Piotr Winkler
Przykładem jest historia sławnego dziś pisarza i dziennikarza Vittorio Messoriego. Z agnostyka, niewierzącego wroga Kościoła, w jednym momencie stał się człowiekiem głęboko wierzącym, obrońcą Chrystusowej wspólnoty. Stało się to latem 1964 roku, miał wówczas 24 lata. Pewnego popołudnia bezwiednie sięgnął po stare, kieszonkowe wydanie Ewangelii i zaczął czytać: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28). Wtedy – jak sam wspomina – jakby łuski spadły z jego oczu. Doznał przedziwnego spotkania ze źródłem miłości, miłosierdzia i pokoju. To było mistyczne doświadczenie obecności Jezusa.