15 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Bóg jest cierpliwy

16/07/17 o. Marcin Wrzos OMI
Gdy rozpoczynamy analizę biblijną tych tekstów, warto spojrzeć na warstwę słowną. Ona zaprowadzi nas do tematu tej niedzieli. Najczęściej powtarza się wyraz: „słuchać, słyszeć” (10), niemal równie często pojawia się wyraz „słowo” (8). Tak jakby Bóg chciał pokazać, że jesteśmy ziemią z Ewangelii, zresztą bardzo różną, która ma przynosić plon...