15 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Owoce słuchania Bożego słowa

16/07/17 ks. Paweł Wygralak
Dzisiaj w Ewangelii wszyscy usłyszeliśmy piękną przypowieść Pana Jezusa o siewcy. Siewca posiał ziarno, które padało na różny grunt: na skały, pomiędzy ciernie, na ziemię wypaloną słońcem. Jednak złoty kłos, pełen nowych ziaren wydało tylko to, które padło na żyzną ziemię. Panu Jezusowi, kiedy opowiadał swoim słuchaczom tę historię nie chodziło o to, aby ich uczyć w jaki sposób i gdzie należy siać ziarno. On chciał, aby w tym momencie pomyśleli o sobie, o swoim zachowaniu.