15 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Słuchać i zaufać

16/07/17 ks. Rafał Kowalski
Pan Jezus wiele objaśnia swoim uczniom, ale nie mówi jednego: kim jest siewca. W przypowieści nie ma ani słowa na temat tego, że – jak śpiewaliśmy przed Ewangelią – „ziarnem jest słowo Boże, siewcą zaś Chrystus”. Proszę sprawdzić. My utożsamiamy siewcę z Jezusem i wszystko nam się wydaje proste: On sieje to znaczy mówi nam jak żyć, a my w zależności od dyspozycji, gotowości słuchania, wykształcenia, otwartości serca wydajemy owoc, albo nie. Tymczasem to wszystko nie jest takie oczywiste...