15 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

16/07/17 Sławomir Zatwardnicki
Z chęcią usłyszałbym od kaznodziei przykłady „z życia wzięte”, którymi można by zilustrować trzy „gleby” serca słuchaczy Dobrej Nowiny. Jak się one przejawiają konkretnie? Zwłaszcza grunt skalisty oraz miejsce porośnięte cierniami wydają się dziś dominować, a zatem warto by się im przyjrzeć. Z mojego doświadczenia wynika, że najtrudniej współczesnym przychodzi przełożyć wymagania Ewangelii na konkret życia.