16 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Pszenica czy kąkol? Królestwo Boże w naszych sercach

23/07/17 s. Noela Wojtatowicz CSFN
Podobnie jak słuchacze Jezusa sprzed dwu tysięcy lat, my dzisiaj możemy odkrywać także w tych trzech krótkich scenach z życia codziennego, znaczenie ukryte w owych znakach natury. Nietrudno zauważyć, że myśl przewodnia przypowieści nawiązuje za każdym razem do „królestwa Bożego”, które jest głównym tematem nauczania Jezusa. To „królestwo Boże” jest symbolem, znakiem planu, zamierzeń, jakie ma Bóg w odniesieniu do kosmosu, historii i człowieka; planu harmonii, wyzwolenia i zbawienia...