16 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Skąd wziął się chwast?

23/07/17 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Wielowątkowość Ewangelii (pszenica i chwast, ziarnko gorczycy, zaczyn) sprawić może, że uważni słuchacze mogą domagać się syntezy. Można więc wykorzystać słowa: „Kto ma uszy, niechaj słucha”. „Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa” – czy ten fragment przypowieści wzbudzał kontrowersje wśród słuchaczy? O tym ewangelista nic nie mówi. Pszenica i chwast (dobry i zły człowiek) mają rosnąć aż do żniwa (…).
„Pan wyraźnie wskazuje, że On jest siewcą dobrych nasion. Nie przestaje siać na tym świecie jak na polu. Słowo Boga jest jak dobre nasienie w sercach ludzi. Każdy z nas może więc zgodnie z posianymi przez Boga nasionami rodzić duchowy i niebiański owoc” (św. Chromacjusz z Akwilei).
Akcentujemy przesłanie przypowieści, że to człowiek sam decyduje o sobie: czy będzie rodził dobro, czy zło. Bóg natomiast osądzi go po śmierci.
 
„Idźcie i głoście”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce