17 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Co jest najważniejsze? Za co warto życie dać?

30/07/17 ks. Robert Klemens COr
Ciekawość odkrywania i poszukiwania odpowiedzi inspiruje do dalszych kroków. Odkrycie skarbu mobilizuje do szukania pomysłu: co z nim dalej zrobić? Można ucieszyć się nim połowicznie, na chwilę, albo zdobyć w całości i posiadać na zawsze. Dalej piosenka stwierdzała, że „każdy musi odnaleźć swoją własną odpowiedź i tylko ten jest szczęśliwy kto dowiedział się raz co jest najważniejsze”. Rzeczywiście, prawdziwe szczęście wynika z dobrego odkrycia swego powołania, drogi życiowej i zadań do spełnienia...