17 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Królestwo niebieskie podobne jest do…

30/07/17 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Ewangeliczne przypowieści wciąż powinny być konfrontowane ze współczesnymi warunkami życia, obowiązującym prawem, przeciwnościami losu, których jest bardzo wiele. Ewangeliczne obrazy są oceniane w kontekście tego wszystkiego, w czym żyjemy, w jakiej jesteśmy rzeczywistości (…).
„Królestwo niebieskie podobne jest…” – uchwycić należy słowa „podobne jest”, bo są one kluczem do zrozumienia nie tylko trzech przypowieści, ale także naszych życiowych sytuacji, w których niejednokrotnie się znajdujemy.
„Do tego samego wniosku dojdziesz, jeśli rolą, w której kryje się skarb, będzie Chrystus. Ci bowiem, którzy opuścili wszystko i poszli za Nim w innym sensie, że tak powiem, sprzedali swoje mienie, aby sprzedając je i wyzbywając się go dla dokonania w zamian z pomocą Bożą pięknego wyboru, mogli nabyć zawierającą skarb «rolę» za wysoką i odpowiadającą jej wartości cenę” (Orygenes).
W homilii aktualizujemy przypowieść o skarbie ukrytym w roli, wykorzystując wyjaśnienie Orygenesa. Wspominamy zeszłoroczne Światowe Dni Młodzieży, kładąc nacisk na papieskie przesłanie.
 
„Idźcie i głoście”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce