17 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Nic tak nie boli, jak zmarnowana szansa

30/07/17
Droga do odkrycia wiary może być różna: albo będzie to szczęśliwy, pozornie przypadkowy cud działania łaski, niczym nie zasłużony i zaskakujący; albo też efekt wytrwałych osobistych poszukiwań prawdy, udział w pielgrzymkach lub wakacyjnych rekolekcjach; nieraz jeszcze coś innego. W każdej jednak sytuacji potrzebna jest stanowcza i odważna decyzja, by w takiej zaaranżowanej przez Boga lub wypracowanej przez siebie sytuacji całe swoje życie powierzyć i oddać Bogu, by nie zaprzepaścić darowanej czy wypracowanej szansy wiary...