17 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Prawdziwy skarb

30/07/17 ks. Dariusz Zuber
Tym co najważniejsze w naszym życiu jest Królestwo Boże, czyli życie z Jezusem, który jest królem naszego życia. Zapewne spytamy dalej: A gdzie jest to królestwo Pana Jezusa? Odpowiedź jest również bardzo prosta. Królestwo Pana Jezusa jest wszędzie tam, gdzie widać panowanie Chrystusa. Czyli gdzie miłość, wiara, sprawiedliwość, przebaczenie, modlitwa charakteryzuje nasze życie. Pan Jezus w Ewangelii powiedział, że „królestwo Boże jest w nas”. Jezusowe królestwo jest więc w sercach Jego naśladowców, poddanych i co więcej jest największym skarbem na świecie. O tym możemy usłyszeć w dzisiejszej ewangelii.