17 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

30/07/17 Szymon Bojdo
Cała liturgia słowa opiera się dziś także na obietnicy Pana Boga, że będzie współdziałał z człowiekiem. Nie oczekuje on za to zapłaty, ofiar, tylko jak pisze Apostoł – kochania Go. Czasami wydaje nam się, że Bóg nie interweniuje, albo działa nie na czas. Czy potrafimy jednak uwierzyć, że działa on zawsze dla naszego dobra? Że czasami emocje, albo doraźny cel, zasłaniają nam coś co jest większym dobrem dla nas?