19 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Czemu zwątpiłeś…

13/08/17 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Nasze życie jest sumą wszelkich naszych myśli, czynów, słów, wydarzeń, planów. Nie wszystkie akceptujemy, bowiem nie wszystko wydarza się zgodnie z naszymi pragnieniami. Dlatego w chwilach kryzysu wątpimy: w siebie, w bliskich, w sens życia na ziemi, w ludzką dobroć, w sens cierpienia, w sens miłości – mówiąc językiem poezji – miotają nami fale zmienności losu.
Gdy poczujemy czyjąś dłoń, uciszają się wszelkie burze – jesteśmy spokojniejsi.
Między jednym a drugim brzegiem jeziora apostołowi Piotrowi wydarzyło się coś niezwykłego. Zachęcony obecnością Pana, nie myśląc o prawach natury, wyszedł z łodzi i szedł ku niemu. Zląkł się jednak wichru i zaczął tonąć. W tym momencie czuje dłoń Pana i słyszy: „Czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary”? (…).
W homilii akcentujemy potrzebę bycia blisko Chrystusa. „Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się” – tym mottem biblijnym możemy obdarzyć wiernych.
 
„Idźcie i głoście”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce