19 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

13/08/17 Olaf Szczypiński
Prorok wychodzi dopiero z ukrycia, gdy słyszy szmer łagodnego powiewu. Dlaczego taka kolejność? Czy można powiedzieć, że Bóg jest tym, który sam wyprowadza z niedoli, daje nadzieję, manifestuje swoją obecność właśnie po to, aby człowiek mógł mu zaufać?