20 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Wyszedłszy z tamtych okolic, wołała…

20/08/17 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Gdzie leży granica między wyczuciem a jego brakiem? Kulturą zachowania się a bezczelnością? Opanowaniem się a pójściem na żywioł? (…). Nikt z nas nie powie, że Kananejka względem Jezusa zachowała się nie w porządku. Nie miała nic do stracenia, jak tylko wykrzyczeć swoje nieszczęście. Zapewne musiała słyszeć o Jezusie, skoro była niemal pewna, że jej nie odprawi. Wiedziona wrodzoną inteligencją wdała się w dialog z Mesjaszem. Dopięła swego – Pan ją wysłuchał i pochwalił za siłę wiary.
„Miała ona niemałą cnotę cierpliwości, bo gdy Pan na jej pierwszą prośbę nie odpowiedział ani słowem, nie ustała w błaganiach, lecz jeszcze bardziej nastawała o pomoc Jego dobroci”
(św. Beda).
W homilii podkreślamy cnotę cierpliwości, a także kwestię wyczucia chwili, w której możemy wołać do Pana: „Ulituj się nade mną”.
 
„Idźcie i głoście”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce