20 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Życzliwość Boga nikogo nie wyklucza

20/08/17 ks. Artur Filipiak
Bóg ustami proroka Izajasza wypowiada się przeciwko wykluczeniu. Przynależność do ludu Bożego nie opiera się na kryteriach narodowych lub rasowych. Warunkiem uczestnictwa w liturgii jest ufne przyłączenie się do Pana, słuchanie i wypełnianie Jego poleceń, przestrzeganie szabatu i trzymanie się przymierza. Pan Bóg chce również obcym otworzyć bramy swej świątyni, chce przyjąć ich ofiary, chce wysłuchać ich modlitwy. Bóg zapowiada nie tylko otwarcie na obcych żyjących w kraju, ale na wszystkie narody, dla których Jego świątynia stanie się domem modlitwy. Zmiłowanie Boga nie stawia żadnych granic.