21 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Być jak Piotr

27/08/17 ks. Tomasz R. Kubak
Jezus pyta swoich uczniów za kogo ludzie Go uważają. Padają różne odpowiedzi ale każda wydaje się niepełna, jakby już wypełniona, a więc nie pasująca do Jezusa, który jest kimś zupełnie nowym w historii zbawienia. Nie jest Janem Chrzcicielem – charyzmat ten już się wypełnił. Jezus nie tylko przecież zapowiada królestwo Boże ale je wprowadza, jest sam królestwem Bożym. Jan to postać ascety...