21 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Odważne sumienie

27/08/17 ks. Wojciech Silski
Warto dla Ewangelii zaryzykować swoją bezpieczną, wygodną pozycję – zejść z kanapy. Często wybieramy „święty spokój”, który ostatecznie ze świętością Boga nie ma nic wspólnego. Jezus wchodzi w nurty, w fale, w bałwany ludzkiej opinii; misja Jezusa prowadzi do nawrócenia czyli do zmiany – przemiany myślenia. Jezus słucha człowieka, pozwala się mu wypowiedzieć i wtedy koryguje, zaprasza – wzywa do prawdy.