21 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Podzielić się

27/08/17
Cel homilii: W ostatnią niedzielę wakacji proponujemy dzieciom, aby rozpoczynając zajęcia przedszkolne, szkolne, spotkania podczas zabaw podzieliły się przeżyciami z wakacji, opowiedziały co widziały ciekawego. Sugerujemy naszym słuchaczom, aby powiedziały jakie zwiedziły zabytki, a między innymi w jakich kościołach były na mszy św. W ten sposób dzieci, dzieląc się swoim religijnym doświadczeniem, głoszą Jezusa Chrystusa tak, jak czynił to Szymon Piotr.