21 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

27/08/17 Sławomir Zatwardnicki
Warto zatrzymać się dłużej na reakcji Jezusa na wyznanie Piotra. Wydaje się, jakby Pan tylko czekał, a kiedy został rozpoznany, dosłownie „wybucha” radością i obietnicą. Postępuje tak samo, można założyć, nie tylko wobec Piotra-papieża, ale i całego Kościoła, a zatem również nas, jego członków...