Przemienienie Pańskie
Sugestia programowa

A gdy schodzili z góry…

06/08/17 ks. Andrzej Ziółkowski CM
W Ewangelii, którą słyszymy nie chodzi o zdobywanie szczytu góry Tabor, lecz o doświadczenie tajemnicy Przemienienia Pana. Bóg w swoim Synu uniża się do człowieka i daje mu siebie poznać.
„Pan, który jest bez miary, według miary karmi każdego, widzenie siebie [dostosował] do naszych oczu, a swój głos do naszego słyszenia, swoje błogosławieństwo stosownie do naszego głodu, a swoją mowę do naszego języka” (św. Efrem).
Schodzimy z góry Tabor i rozpowiadamy wszystkim, czego na niej doświadczyliśmy, bo nas nie obowiązuje milczenie – my oczekujemy ponownego przyjścia zmartwychwstałego Pana. Przemienieni Jego przemienieniem trwamy w tym oczekiwaniu.
Homilia powinna akcentować aspekt przemienienia chrześcijanina.
 
„Idźcie i głoście”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce