Przemienienie Pańskie
Homilia do dzieci

Katecheza i Msza św. są moim Taborem

06/08/17 bp Antoni Długosz
Pan Jezus (obraz) umacnia wiarę apostołów. Będą oni spełniali ważną rolę w życiu Kościoła. Piotr zostanie pierwszym papieżem, Jan napisze Ewangelię i Listy o Panu Jezusie. Jakub jako pierwszy z Apostołów odda życie za Jezusa. Apostołowie niedługo ujrzą inną Jego twarz: zakrwawioną podczas modlitwy w Ogrójcu, a potem pokłutą cierniową koroną (obraz) i pobite Jego ciało...