Przemienienie Pańskie
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

06/08/17 Michał Piotr Gniadek
Trzymamy się prawd wiary, jednak brakuje nam entuzjazmu w ich konkretyzacji. Przemiana naszych serc trwa nieraz całymi latami, ponieważ przywiązanie do grzechu paraliżuje ludzkiego ducha. Czujemy trudy ciągłej wspinaczki, ale nie mamy pewności, czy doprowadzi nas ona na pożądany szczyt. Prawdopodobnie dawno zagubiliśmy kierunek pielgrzymowania, zboczyliśmy z dobrego szlaku.