Przemienienie Pańskie
Homilia do dorosłych

Ten jest!

06/08/17 ks. Jacek Kacprzak
Objawieniu chwały Jezusa towarzyszą najważniejsze postacie Narodu Wybranego: Mojżesz – prawodawca i Eliasz – prorok. Uobecniają oni niejako Prawo i Proroków, czyli fundamenty duchowej tożsamości Izraela. Wyrażenie „Prawo i Prorocy” opisuje całą rzeczywistość przeżywania przymierza z Bogiem. Kiedy Jezus chce opisać fundamentalną wagę przykazań miłości Boga i bliźniego dla całego życia człowieka, wyraża to słowami: „na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy” (Mt 22,40)...