Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Sugestia programowa

Oto bowiem odtąd…

15/08/17 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Maryja nie tylko króluje w niebie, Ona również modli się razem z nami. Jej hymn uwielbienia od tylu wieków swą głębią urzeka rzesze wyznawców Chrystusa. Jest naszym codziennym pokarmem w liturgii Ludu Bożego. „Nadszedł czas.., abym Ciebie, swą Matkę, wziął do siebie. Jak, będąc łaski pełna, na pełniłaś radością ziemię i jej mieszkańców, tak uraduj i niebo!” (św. German z Konstantynopola).
Ufni we wstawiennictwo Bogurodzicy Dziewicy, polecamy Jej nas samych i tych wszystkich, którzy proszą nas o modlitewne wsparcie.
W homilii koncentrujemy się na wstawiennictwie Maryi. Obdarzamy uczestników liturgii mottem: „Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia”.
 
„Idźcie i głoście”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce