Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Homilia do dorosłych

Tryptyk Wniebowzięcia: śmierć – zwycięstwo – orędownictwo

15/08/17 ks. Maciej Przybylak
Papież Jan Paweł II w jednej z katechez powiedział, że można mówić, że Maryja umarła. W historii Kościoła bardziej mówiono o zaśnięciu Maryi, o Jej łagodnym przejściu na tamten świat. Chociaż jednak Maryja umarła i doświadczyła śmierci, w taki sposób jaki doświadcza jej każdy z nas, nie została zniszczona przez śmierć. Jej ciało zostało zachowane od zepsucia. Tekst prefacji dzisiejszej uroczystości mówi o tym tak: „Nie chciałeś, aby skażenia w grobie doznała Dziewica, która zrodziła na świat dawcę życia”...