Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Homilia do dorosłych

Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny

15/08/17 s. Urszula Kłusek SAC
Niewiastą wybraną przez Boga, jest nie tylko Maryja, ale też cały Kościół, każdy, kto w chrzcie świętym został zrodzony do życia Bożego. Przez łaskę sakramentalną, każdy jest otulony łaską Chrystusa, który jest Mężczyzną, władającym rózgą żelazną. Tej rózgi nie używa przeciw człowiekowi, ale przeciw podstępnemu kusicielowi i temu wszystkiemu, co w świecie w którym żyjemy jest zrodzone z kłamstwa, grzechu i nieprawości. „Rózgą krzyża” Jezus ostatecznie pokonuje panowanie grzechu i szatana, oraz śmierci, która w kajdanach lęku trzyma człowieka...