Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Homilia do dzieci

Zawierzyć Bogu

15/08/17 ks. Tomasz Rogoziński
Od momentu chrztu świętego weszliśmy w tę niezwykłą zażyłość z Bogiem, która uzdalnia nas do wpatrywania się w niebo, dlatego zawsze kierujmy nasze pragnienia, ku temu co w górze gdzie przebywa Chrystus jak mówi św. Paweł, bo niebo jest otwarte dla każdego, ale niestety nie wszyscy chcą się tam dostać. Szukać tego co w górze, to znaczy tego co piękne, dobre, szlachetne, co zbliża nas do Jezusa oraz Maryi i pozwala nam być piękniejszymi w oczach Pana Boga. Maryja jest dla nas przykładem jak w tym kierunku pielgrzymować. Jej życie oddane Jezusowi, aż po krzyż, jest wzorem bycia z Nim na każdy czas.