Apostolstwo modlitwy
Homilia do dorosłych

Odkrywać piękno (s)tworzenia (na sierpień)

01/08/17 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja ogólna na sierpień: Aby artyści naszych czasów poprzez dzieła swojego geniuszu pomagali nam odkrywać piękno świata stworzonego.