Godzina święta

Pierwszy czwartek sierpnia

22/06/17 ks. Maciej K. Kubiak
Teksty nabożeństwa można wykorzystać podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w pierwszy czwartek miesiąca lub w innym dniu. WPROWADZENIE „Eucharystia jednoczy niebo i ziemię, obejmuje i przenika całe stworzenie. Świat, który wyszedł spod ręki Boga, powraca do Niego w radosnej i pełnej adoracji. W Chlebie eucharystycznym «stworzenie dąży do ubóstwienia, do świętych godów, do zjednoczenia ze swoim Stwórcą»” – tak pisze papież Franciszek w encyklice Laudato si’. Klęcząc przed Chrystusem żywym i prawdziwym, obecnym dla nas w Eucharystii, trwajmy w radosnej i pełnej adoracji.