Homilie okolicznościowe
Homilia do dorosłych

Czego nas uczy św. Teresa Benedykta? (9 VIII)

09/08/17 Szymon Bojdo
Dzisiejsza Patronka, której biografia przynajmniej z grubsza jest nam wszystkim znana, zapłonęła tym ogniem, choć wpierw nie wiedziała, kto jest oblubieńcem, na którego czeka. Można powiedzieć, że przez swoje wytrwałe poszukiwanie prawdy, pracę naukową, gromadziła oliwę, by w końcu spotkać w swoim życiu Chrystusa. Jak wiemy pochodziła z Wrocławia, urodziła się w rodzinie pobożnych Żydów, jednak jako nastolatka wygasła w niej wiara ojców i dopiero głębokie studia filozoficzne, spotkania z katolickimi naukowcami, wreszcie lektura dzieł św. Teresy z Avila przyprowadziły ją do Jezusa, a potem – po wstąpieniu do karmelu i mężnej postawie w czasie II wojny światowej – ustawiły w świetlistym orszaku świętych męczennic.