Homilie okolicznościowe
Homilia do dorosłych

Cztery klucze św. Benedykta (11 VII)

11/07/17 ks. Tomasz R. Kubak
Świętego Benedykta z Nursji, mnicha i ojca zachodniego monastycyzmu, możemy wspominać w bardzo wielu wymiarach, m.in.: społecznym, kulturowo-naukowym, zarządzania grupami i rozwoju chrześcijaństwa, duchowości. Wspólnoty inspirujące się wskazaniami św. Benedykta stały się ośrodkami rozwoju nowego społeczeństwa europejskiego po upadku Cesarstwa Rzymskiego na Zachodzie, integrowały je i wspierały rozwój miast i wsi, rolnictwa i rzemiosła. Benedyktynki i benedyktyni pielęgnowali wiedzę, piśmiennictwo, tworzyli biblioteki i szkoły, czym wnieśli ogromny wkład w rozwój kulturowo-naukowy naszego kontynentu. Dziedzictwo Świętego z Nursji odkrywamy nawet w metodach zarządzania grupami, praktykowanymi dziś w niektórych korporacjach...