Homilie okolicznościowe
Homilia do dorosłych

Dzielmy się wiarą i chlebem (dożynki)

27/08/17 ks. Dariusz Dąbrowski COr
Celem święta plonów, które gromadzi nas dzisiaj wszystkich razem, jest powiedzenie Bogu – naszemu Stwórcy: dziękujemy i pamiętamy. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz! Uznajemy Twoje panowanie nad nami, Twoją opatrzność, której zawdzięczamy wszystkie możliwości: siewu ziarna, wzrostu, zebrania plonów i jego przetworzenia i dzielenia się z innymi. Pamiętamy, jako ludzie, że wszystko co mamy, zawdzięczamy Bogu. Pamiętamy jako wspólnota, że to co otrzymaliśmy, nie posiadamy tylko dla siebie.