Homilie okolicznościowe
Homilia do dorosłych

Jemu chwała na wieki (dożynki - 27 VIII)

27/08/17 ks. Maciej Kubiak
Tak mówił św. Jan Paweł II w Panamie w 1983 roku: „Chleb, który rolnik wydziera ziemi, jest chlebem, który żywi ludzkość. Jest to także chleb Eucharystii, który Kościół każdego dnia konsekruje i daje do pożywienia wszystkim swym synom, którzy pragną go dzielić jako bracia w tej samej wierze. Jest to chleb, który jednoczy nas w Kościele, który sprawia, że czujemy się braćmi i dziećmi tego samego Ojca. Jest to chleb, który żywi naszą wiarę na drodze pielgrzymowania; jest to rękojmia nadziei na osiągnięcie wiecznej szczęśliwości, do której dążymy”.