Idźcie i głoście! Słuchając Franciszka...

Świętość jako codzienność (na lipiec)

22/06/17 ks. Paweł Szpyrka SJ
Niezwykłe jest to mówione magisterium Franciszkowe. Codzienne homilie. Język powszedni jak powszedni chleb. „Matczyna” prostota wypowiadanych słów. Żywy język spotkania, odważnego stawiania pytań, improwizacji, radości. Franciszek rozpoznaje zdrowego chrześcijanina po radości.