Idźcie i głoście! Słuchając Franciszka...
Homilia do dorosłych

Wstać z kanapy! (na sierpień)

05/08/17 ks. Paweł Szpyrka SJ
Wieczorem Franciszek mówi małżonkom o zwyczajnym, codziennym zaangażowaniu prostych słów życzliwości: „proszę o pozwolenie”, „dziękuję”, „przepraszam”. Mówi o trzech postawach, które te słowa wyrażają: szacunek wobec wolności drugiego; przyjmowanie drugiego z wdzięcznością, jako daru, a nie jako czegoś, co mi się należy; umiejętność uznania winy i pokora prośby o wybaczenie. To także zachęta do przekroczenia strefy własnego komfortu.